معاون ورزشی شهرداری تبریز

کمپ ورزشی شهرداری تبریز راه‌اندازی می‌شود

کمپ ورزشی شهرداری تبریز راه‌اندازی می‌شود

معاون ورزشی شهرداری تبریز با بیان اینکه ساختمان اداری مجموعه ورزشی شهید توانای شهرداری تبریز را کلنگ زنی کردیم، گفت: کمپ ورزشی شهرداری تبریز را راه اندازی خواهیم کرد.