معاون وظیفه عمومی آذربایجان شرقی

پیامک دعوت به خدمت به ۳۰ هزار مشمول غایب در آذربایجان شرقی ارسال شده است
معاون وظیفه عمومی استان:

پیامک دعوت به خدمت به ۳۰ هزار مشمول غایب در آذربایجان شرقی ارسال شده است

معاون وظیفه عمومی آذربایجان شرقی با بیان اینکه پیامک دعوت به خدمت به ۳۰ هزار مشمول غایب سربازی در استان ارسال شد، گفت: این افراد شامل تمامی مشمولان متولد سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۲ هستند که به عناوین مختلف تاکنون نتوانستند تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند.