معدن آذربایجان شرقی

پیگیری توقف خام فروشی در بخش معدن آذربایجان شرقی

پیگیری توقف خام فروشی در بخش معدن آذربایجان شرقی

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان شرقی توقف و ممنوعیت خام فروشی را از مهمترین برنامه های حوزه معدن این سازمان برشمرد.