معدن مس مسجد داغی

سرمایه‌گذاری مس سونگون در ارس/ صنایع پایین دست مس در ارس تولید می‌شود
توافق اولیه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و مدیر مجتمع مس سونگون

سرمایه‌گذاری مس سونگون در ارس/ صنایع پایین دست مس در ارس تولید می‌شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با استقبال از طرح راه‌اندازی صنایع پایین دست مس در منطقه آزاد ارس،گفت: راه‌اندازی ساب‌زون صنایع معدنی و مس در ارس و تولید صنایع پایین دست مس و توسعه خوشه‌ای این صنعت، قطعا گام موثری برای کمک به اقتصاد کشور خواهد بود.‌