معصومه صالحی آلزایمر سالمندی

هزینه ماهانه یک بیمار آلزایمری ۷ میلیون تومان است

هزینه ماهانه یک بیمار آلزایمری ۷ میلیون تومان است

مدیر عامل انجمن آلزایمر ایران، گفت: هزینه یک فرد آلزایمری در ماه بیش از ۷ میلیون تومان است.