معصومه هوشمند

حفاظت از محیط زیست ضرورت ملی و تکلیف شرعی است
ارس می‌تواند بعنوان الگوی ملی در مباحث گردشگری و زیست محیطی مطرح شود

حفاظت از محیط زیست ضرورت ملی و تکلیف شرعی است

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در نشست با مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: ارس می تواند بعنوان الگوی ملی در مباحث گردشگری و زیست محیطی مطرح شود.