معیشت مردم

ارس‌وندان در همکاری با ستادملی کرونا خاطرات بی بدیل از خود به یادگار گذاشتند
رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس:

ارس‌وندان در همکاری با ستادملی کرونا خاطرات بی بدیل از خود به یادگار گذاشتند

رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: مردم ارس در همیاری و همکاری با ستاد ملی کرونا خاطرات بی بدیل از خود به یادگار گذاشتند.