معیشت

مشکلات فعالان تئاتر تبریز و سکوت مدعیان حامی هنر!
یادداشت/

مشکلات فعالان تئاتر تبریز و سکوت مدعیان حامی هنر!

وقتی پای صحبت هنرمندان و تئاترگران تبریزی می‌نشینیم، غمگین‌تر هم می‌شویم چرا که مشکلات ریز و درشت عدیده‌ای گریبانگیر این گروه است.