مقابله با خطرات

مقابله با خطرات احتمالی در مناطق حاشیه‌نشین اولویت شهرداری تبریز است
شهردار:

مقابله با خطرات احتمالی در مناطق حاشیه‌نشین اولویت شهرداری تبریز است

شهردار تبریز گفت: مسیرگشایی و مقابله با خطرات احتمالی اولویت شهرداری در مناطق حاشیه‌نشین این شهر است.