مقاومت

موشک های مقاومت خواب را از سر صهیونیست ها پرانده است
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

موشک های مقاومت خواب را از سر صهیونیست ها پرانده است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: موشک های مقاومت خواب را از سر صهیونیست ها پرانده و آتش اختلافات بیشتر شده است.

نیازمند آرایش جنگی در بخش اقتصادی هستیم
امام جمعه تبریز:

نیازمند آرایش جنگی در بخش اقتصادی هستیم

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با بیان اینکه در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم اما خودمان هنوز آن را آن چنان باور نکرده ایم، گفت: برای حل مشکلات نیازمند آرایش جنگی در بخش اقتصادی و صنعتی هستیم.