مقاوم سازی

۸۹ درصد مساکن روستایی اهر مقاوم‌سازی شده‌ است
فرماندار اهر:

۸۹ درصد مساکن روستایی اهر مقاوم‌سازی شده‌ است

فرماندار اهر گفت: ۸۸۰۰ واحد مسکونی در روستاهای شهرستان اهر وجود دارد که تابه‌حال ۷۹۰۰ واحد مسکونی روستایی معادل ۸۹ درصد مساکن روستایی اهر مقاوم‌سازی شده است.