منابع طبیعی آذربایجان شرقی

آغاز تولید ۲۱ میلیون اصله نهال در آذربایجان شرقی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی خبرداد؛

آغاز تولید ۲۱ میلیون اصله نهال در آذربایجان شرقی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: تولید ۲۱ میلیون اصله نهال در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور طی چهار سال در استان آغاز شد.