مناسبات

آماده توسعه مناسبات با ترکیه هستیم
استاندار آذربایجان‌شرقی؛

آماده توسعه مناسبات با ترکیه هستیم

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به وجود بسترهای بسیار خوب برای توسعه مناسبات با ترکیه، گفت: آماده هرگونه همکاری و تعامل برای تحقق این مهم هستیم.