منطقه سبز

افزایش ۷ هکتاری فضای سبز منطقه یک در یکسال گذشته
شهردار منطقه یک تبریز در برنامه تبریزیم خبر داد:

افزایش ۷ هکتاری فضای سبز منطقه یک در یکسال گذشته

شهردار منطقه یک تبریز از افزایش ۷۰ هزار مترمربعی فضاهای سبز سطح این منطقه در یکسال گذشته خبر داد.