منطقه نمونه گردشگری

تصویب طرح هادی حماملو برخلاف قوانین/ طرح جامع نمونه گردشگری حماملو، قربانی طرح هادی روستا
رییس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذار طرح منطقه نمونه گردشگری حماملو از بی‌مهری‌ها می‌گوید؛

تصویب طرح هادی حماملو برخلاف قوانین/ طرح جامع نمونه گردشگری حماملو، قربانی طرح هادی روستا

رییس هیات مدیره شرکت هما فرامرز تبریز، شرکت سرمایه‌گذار طرح منطقه نمونه گردشگری حماملو گفت: به فاصله چند ماه بعد از تصویب طرح جامع منطقه نمونه گردشگری حماملو، طرح هادی این روستا تصویب و امکان جایجایی روستا را که در طرح جامع نمونه گردشگری پیش‌بینی شده بود از بین برد و طرح را در معرض نابودی قرار داد.