منطق ازاد

تولید ۳۲۳ هزار تن محصولات صنعتی و کشاورزی در ارس
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد؛

تولید ۳۲۳ هزار تن محصولات صنعتی و کشاورزی در ارس

علی نوید از تراز تجاری مثبت ۱۷۲ میلیون دلاری ارس در سال ۱۴۰۱ خبر داد و خاطرنشان کرد: صادرات قطعی در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه قبل ۱۱۰ درصد افزایش داشت و رقم صادرات قطعی از ۷۰ میلیون دلار به ۱۴۷ میلیون دلار رسید.