مهار آتش سوزی

آتش سوزی در پالایشگاه تبریز اطفا شد

آتش سوزی در پالایشگاه تبریز اطفا شد

روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز از حادثه آتش سوزی در واحد تولید گاز مایع این شرکت و اطفای کامل حریق خبر داد.