مهدی امینی

همه چیز به جز جنگ متوقف شده است!
یک ایرانی مقیم اوکراین از مواجهه با جنگ و روزهای درگیری با روسیه در خاک اوکراین می‌گوید؛

همه چیز به جز جنگ متوقف شده است!

مهدی امینی، مغازه‌هایش را تعطیل کرده، کارگاه را برای پناه دادن به نیروهای مسلح اوکراین به شهرداری منطقه در کی‌یف تحویل داده و خودش می‌خواهد در دفاع منطقه‌ای ثبت نام کند.