مهدی جمشیدی دانا

ظرفیت روزانه انتقال گاز ایران به ۸۷۰ میلیون مترمکعب رسید
مديرعامل شركت انتقال گاز ايران:

ظرفیت روزانه انتقال گاز ایران به ۸۷۰ میلیون مترمکعب رسید

مديرعامل شركت انتقال گاز ايران از افزايش ظرفيت روزانه انتقال گاز به 870 ميليون متر مكعب با احتساب ارتقاء 12 درصدي انتقال گاز شيرين در پنج ماه نخست سالجاري خبر داد.