مهدی شادنوش پیوند عضو بیماران خاص

نگران داروهای بیماران خاص هستیم/وضعیت پیوند عضو در کشور

نگران داروهای بیماران خاص هستیم/وضعیت پیوند عضو در کشور

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، نسبت به مشکلات تامین داروهای بیماران خاص در شرایط تحریم ها، ابراز نگرانی کرد.