مهدی عرفاتی

دولت در حال تقویت شورای اطلاع رسانی در دستگاه ها و استان‌ها است
دبیر شورای اطلاع رسانی:

دولت در حال تقویت شورای اطلاع رسانی در دستگاه ها و استان‌ها است

دبیر شورای اطلاع‌رسانی کشور گفت: دولت در حال تقویت شورای اطلاع رسانی در دستگاه های مختلف و استان ها است تا از ظرفیت دستگاه ها و اشخاص بهتر استفاده شود.