مهدی نوایی

تبریز میزبان ۴ رویداد ورزشی ملی است

تبریز میزبان ۴ رویداد ورزشی ملی است

رئیس اداره ورزش و جوانان تبریز از میزبانی چهار رویداد کشوری در رشته‌های مختلف در شهرستان تبریز تا پایان ماه آبان خبرداد.