مهرداد ویس کرمی

انتقادات اهل سنت نباید به اختلافات مذهبی تعبیر شود
ویس‌کرمی در نطق میان دستور:

انتقادات اهل سنت نباید به اختلافات مذهبی تعبیر شود

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس گفت: اهل سنت ایران محب اهل بیت و طرفدار نظام بوده و شهدای فراوانی در این راه تقدیم کرده‌اند، انتقادات آنها نباید به اختلافات مذهبی یا مخالفت با نظام تعبیر شود.