مهریه

دستور رئیس دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف پرونده ۱۲ ساله‌ مهریه

دستور رئیس دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف پرونده ۱۲ ساله‌ مهریه

رییس دیوان عالی کشور در جریان ملاقات مردمی، پیرامون پرونده‌‎ای با موضوع معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه، دستورات لازم را در چارچوب مقررات صادر کرد.