مهندس

حسین اوجاقی؛ مهندس خوش‌تیپی که در اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ شهید شد

حسین اوجاقی؛ مهندس خوش‌تیپی که در اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ شهید شد

حسین اوجاقی، یکی از شهدای اغتشاشات ۱۴۰۱ است که کارشناسی ارشد حسابداری‌اش را گرفته و در حال آماده شدن برای شرکت درکنکور دکترا بود. ۳۰ شهریورماه همان سال یکی از اغتشاشگران چاقوی خود را در قلب او فرو کرد و حسین به شهادت رسید.

نامه هزار نفر از مهندسان به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
با موضوع درخواست تنسيق امور مربوط به حق الزحمه طراحی در نظام مهندسی صورت گرفت:

نامه هزار نفر از مهندسان به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی

بالغ بر یک هزار نفر از مهندسان معمار و طراحی داخلی آذربایجان شرقی با امضای الکترونیکی نامه ای خواستار تنسيق امور مربوط به حق الزحمه طراحی در نظام مهندسی شدند.