مواداولیه

تامین مواد اولیه و مشکلات بانکی، دو مشکل اصلی واحدهای تولیدی استان است
رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

تامین مواد اولیه و مشکلات بانکی، دو مشکل اصلی واحدهای تولیدی استان است

رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی، تامین مواد اولیه و مشکلات بانکی را دغدغه بزرگی برای واحدهای تولیدی استان دانست.

متهمان فروش غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی اردبیل به حبس و جزای نقدی محکوم شدند
رییس کل دادگستری استان اردبیل:

متهمان فروش غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی اردبیل به حبس و جزای نقدی محکوم شدند

رییس کل دادگستری استان اردبیل از محکوم شدن متهمان فروش غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی اردبیل به حبس، جزای نقدی و شلاق خبر داد.