موزه سنگ

افتتاح موزه سنگ طی دهه فجر در شهرستان اهر
فرماندار اهر خبر داد؛

افتتاح موزه سنگ طی دهه فجر در شهرستان اهر

فرماندار اهر از افتتاح موزه سنگ طی دهه فجر در شهرستان اهر خبر داد.