موشک تاو

تمرین دفاع مستحکم یگان‌های نیروی دریایی ارتش از سواحل
در رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش انجام شد؛

تمرین دفاع مستحکم یگان‌های نیروی دریایی ارتش از سواحل

سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش گفت: یگان‌های نیروی دریایی ارتش در ادامه مرحله اصلی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ تمرین دفاع مستحکم از سواحل را در شب اول فاز تاکتیکی رزمایش اجرا کردند.