مولدسازی دارایی ها

ضرورت مولدسازی و تعیین تکلیف ساختمان‌های اداری مازاد
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

ضرورت مولدسازی و تعیین تکلیف ساختمان‌های اداری مازاد

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، بر ضرورت مولدسازی و تعیین تکلیف ساختمان‌های اداری مازاد دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.