میادین میوه و‌ تره بار

تبریز نیازمند ۵۲ بازارچه محله‌ای است
سرپرست سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری تبریز:

تبریز نیازمند ۵۲ بازارچه محله‌ای است

تبریز- سرپرست سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز از لزوم ایجاد ۵۲ بازارچه محله ای در سطح شهر تبریز خبر داد.