میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور

الزامات تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی تشریح کرد:

الزامات تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور در ۱۵ سال گذشته کمتر از دو درصد و رشد سرانه کمتر از یک درصد بوده و برای تحقق رشد سالانه ۸ درصدی که هدف برنامه پنج ساله بود، باید الزاماتی فراهم شود.