میدان ساعت

ساعت تبریز بیدار شد!
احیای نوستالژی گذر زمان برای مردم تبریز؛

ساعت تبریز بیدار شد!

از امروز (پنجشنبه) و پس از گذشت حدود ۴ ماه، ساعت این برج مجدداً از خواب بیدار شد و صدای ناقوس آن دوباره طنین انداز گردید تا مردم تبریز نوستالژی گذر زمان را تجربه نمایند.