میدان های نفتی

حضور دانشگاه صنعتی سهند در قدیمی‌ترین میدان نفتی ایران

حضور دانشگاه صنعتی سهند در قدیمی‌ترین میدان نفتی ایران

دانشکده نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند، جزو گروه‌های علمی نوپایی است که با وجود عمر کم، سوابق درخشان زیادی را در کارنامه علمی‎اش دارد که اجرای طرح‌های کلان نفتی کشور از آن جمله است.