میرتاجالدینی

مدت زمان خانه دار شدن باید به ۱۲ سال برسد

مدت زمان خانه دار شدن باید به ۱۲ سال برسد

رییس فراکسیون راهبردی مجلس گفت: در قالب برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده تا مدت زمان دسترسی خانوارها به مسکن به ١٢ سال کاهش یابد که هم‌اکنون این رقم ٢٠ سال برآورد می‌شود.