میزان تولید محصولات کشاورزی

میزان مصرف آب و ارزش افزوده کشاورزی در آذربایجان‌شرقی

میزان مصرف آب و ارزش افزوده کشاورزی در آذربایجان‌شرقی

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، گفت: براساس آخرین نتایج مرکز آمار ایران، ارزش افزوده بخش فعالیت‌های کشاورزی در استان حدود ۳.۴۶ درصد از کل ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را تشکیل می‌دهد که از نظر این شاخص استان در جایگاه ۱۱ کشوری قرار گرفته است.