میعانات گازی ایران

خطر حبس گاز پارس جنوبی منتفی شد
با تدبیر وزارت نفت؛

خطر حبس گاز پارس جنوبی منتفی شد

طی روز های گذشته جواد اوجی وزیر نفت اعلام کرد؛ میعانات گازی ذخیره شده به صفر رسید. مساله ای که دولت قبل را با چالش های جدی روبرو کرده بود.