میلاد کر – فوتبالیست

بازگشت مدافع جوان ملی پوش به تمرینات تراکتور

بازگشت مدافع جوان ملی پوش به تمرینات تراکتور

مدافع تیم فوتبال جوانان ایران پس از پشت سر گذاشتن محرومیت خود به تمرینات گروهی تراکتور تبریز بازگشت.