مینو محرز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا

برخی ماسک نزدن را نوعی قدرت نمایی می‌دانند

برخی ماسک نزدن را نوعی قدرت نمایی می‌دانند

عضو کمیته مشورتی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: هنوز هم می‌بیینم که در خیابان‌ها عده‌ای ماسک نمی‌زنند و این اقدام خود را نوعی قدرت نمایی می‌دانند.