میوه ویروس کرونا کووید 19

ترکیب گیاهی میوه ها دارای خواص ضدویروسی است

ترکیب گیاهی میوه ها دارای خواص ضدویروسی است

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد «رسوراترول» به دست آمده از گیاهان و میوه ها دارای خواص ضدویروسی در مقابله با کروناویروس است.