نابینا

نابینایان در سایه سار بینابان!
"تبریزمن" دغدغه‌های نابینایان آذربایجان شرقی را بررسی می کند؛"تبریزمن" دغدغه‌های نابینایان آذربایجان شرقی را بررسی می کند؛

نابینایان در سایه سار بینابان!

بهزاد زاده علی اصغر ورزشکار نابینای آذربایجانی می گوید بزرگترین دغدغه همنوعان نابینای من اشتغال است که راه ازدواج آنان را نیز دشوار کرده است اما نباید این مطالبات پس از ۲۳ مهر فراموش شود!

۵دونده نابیناو کم بینای آذربایجان شرقی در اردوی تیم ملی

۵دونده نابیناو کم بینای آذربایجان شرقی در اردوی تیم ملی

5 دونده از آذربایجان شرقی در آخرین مرحله انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان نابینایان و کم بینایان ایران حضور می یابند.