ناصر ایمانی

حادثه سبزوار و سکوت مرگبار مدعیان آزادی

حادثه سبزوار و سکوت مرگبار مدعیان آزادی

تداوم و شدت خشونت‌زایی و خشونت‌طلبی در جامعه نگران‌کننده شده اما نکته عجیب سکوت مدعیان روشنفکری است؛ سکوتی که فارغ از بایدها و نبایدها ناجوانمردانه به نظر می‌رسد.