ناصر شفق

بدهی هر دوران توسط مالکان همان دوران پرداخت شود؛ مالک اصلی تراکتور منم
صحبت های ناصر شفق در خصوص وضعیت بدهی های تراکتور

بدهی هر دوران توسط مالکان همان دوران پرداخت شود؛ مالک اصلی تراکتور منم

ناصر شفق مدیرعامل اسبق سرخپوشان گفت: هر موقع خودم صلاح بدانم در صورت نرسیدن به حق و حقوق قانونی در برقراری عدالت به مراجع فوتبالی AFC و یا FiFA مراجعه کنم.‌‌