نامه به رئیس جمهور

نامه‌های مردم آذربایجان شرقی به رئیس جمهور چند روزه پاسخ داده می‌شود؟

نامه‌های مردم آذربایجان شرقی به رئیس جمهور چند روزه پاسخ داده می‌شود؟

مدیرکل رسیدگی و بازرسی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت: پیش‌بینی بر این است که حداکثر تا یک هفته تا ۱۰ روز آینده همه نامه‌های تقدیمی در سیستم ثبت می‌شود و برای هموطنان پیامک ثبت مورد ارسال خواهد شد.