نام‌گذاری

نام گذاری سال ۱۴۰۳ به‌عنوان سال آذربایجان شرقی

نام گذاری سال ۱۴۰۳ به‌عنوان سال آذربایجان شرقی

این ابتکار باهدف معرفی هرچه بیشتر تاریخ، فرهنگ، جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، مفاخر، و سایر پتانسیل‌های این استان پهناور و غنی به هم‌وطنان و جهانیان صورت‌گرفته است.