نانوحباب

رونمایی از سامانه دانش بنیان نانو حباب در منطقه آزاد ارس

همزمان با هفته پژوهش و فناوری از سامانه دانش بنیان نانوحباب در منطقه آزاد ارس رونمایی شد.