نان سنتی

صرفه جویی ۵۴ هزار میلیارد تومانی در حوزه آرد و نان با هوشمندسازی

صرفه جویی ۵۴ هزار میلیارد تومانی در حوزه آرد و نان با هوشمندسازی

مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرد: کاهش هزینه‌ای که در دوسال گذشته به واسطه طرح هوشمندسازی در حوزه عرضه نان صورت گرفت؛ ۳ میلیون تن معادل ۵۴هزار میلیارد تومان و مصرف ۴۰ میلیون نفر بوده است.