ناگفته های دفاع مقدس

«الله‌بنده‌سی»؛ قهرمان این داستان خیلی آدم حسابی است!

«الله‌بنده‌سی»؛ قهرمان این داستان خیلی آدم حسابی است!

حسابی آدم حسابی بود، مهندس بود، شهردار بود، فرمانده یک لشکر عاشورایی بود، بسیجی بود، خلاصه آن چیزی که همه خوبان دارند را او یکجا داشت، می‌گفت آرزو دارم حتی بدنم یک وجب از خاک میهن را اشغال نکند برای همین آب دجله او را برای همیشه برد.