نتایج ارشد پزشکی آزمون ارشد پزشکی وزارت بهداشت

نتایج آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های پزشکی اعلام شد

نتایج آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های پزشکی اعلام شد

به گزارش تبریزمن، نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۹ به صورت کارنامه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت و همزمان با اعلام نتایج، دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ مخصوص دوره ھای روزانه و شھریه پرداز (دانشگاه آزاد اسلامی – مجازی) منتشر شد.