نخست وزیر اتیوپی

تاکید نخست وزیر اتیوپی بر تضمین صلح دائم در کشور و بازسازی تیگرای

تاکید نخست وزیر اتیوپی بر تضمین صلح دائم در کشور و بازسازی تیگرای

نخست وزیر اتیوپی اعلام کرد، دولتش نسبت به تضمین صلح دائم در کشور و بازسازی منطقه تیگرای متعهد است‌.