نرخ بانکی

تولیدکنندگان چرا رغبتی برای صادرات ندارند؟

تولیدکنندگان چرا رغبتی برای صادرات ندارند؟

رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز، گفت: مشکل رفع تعهدات ارزی یک موضوع فراگیر و در سطح ملی است، در استان آذربایجان‌شرقی نیز بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی با این موضوع درگیر هستند.